Wyjazd studyjny koła naukowego „HAUZ 07” do Oslo w dniach 13-14-15-16-17 maja 2022r.

W dniach 13-17 maja 2022 roku odbyła się kolejna podróż studialna Koła Naukowego – tym razem do Oslo. W podróży wzięło udział 13 studentów oraz 2 pracowników naukowych Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych. Celem wyjazdu studyjnego było zwiedzanie architektury miasta Oslo pod kątem zarówno architektury historycznej jak i współczesnej.

Duży nacisk w trakcie zwiedzania położony został na znaczenie przyrody (ekologii) i sztuki w przestrzeni miejskiej. Oslo zachwyciło nas odważną architekturą współczesną, podejściem proekologicznym i społecznym i uświadomiło jeszcze raz o ważnej roli jaką pełni architektura i urbanistyka w życiu społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że kolejna podroż studialna w ramach działania Koła Naukowego studentów architektury HAUZ07 działającym przy Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KA oraz Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA wpłynie na podniesienie świadomości i wiedzy architektonicznej naszych studentów.

Zaszczepienie ciekawości świata, poznawania różnorodnych realizacji architektonicznych, zachęcanie do porównywania, odczytywania miejsc i kontekstu to cele prowadzącego Koło Naukowe oraz Dziekanów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych.  Studenci mieli okazję przekonać się iż architekturę należy podziwiać i analizować in situ, a bezpośrednie obserwacje znacznie wzbogacają wiedzę przyswajaną na wykładach.

Chcieliśmy także wspomnieć o planowanym kolejnym konkursie i wystawie fotograficznej będącej podsumowaniem wyjazdu do Oslo -   z góry zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród oraz wystawę prac – o terminach będziemy informowali ze stosownym wyprzedzeniem.

Uczestnicy wyjazdu:

Kadra naukowa WAiSP KA:

Katarzyna BANASIK-PETRI, doc.dr Prodziekan WAiSP,

Piotr URBANOWICZ, opiekun Koła Naukowego HAUZ07.

Studenci WAiSP KA:

Piotr Blicharz, Bartosz Bogucki, Katarzyna Cieślak, Julia Bugaj, Justyna Kedzior, Justyna Gajewska, Kateryna Karpovska, Nina Śliwińska, Aleksandra Trojnar, Paulina Połeć, Wiktoria Bryl,
Wiktoria Noworolska, Wojciech Trzciński.

Konkurs fotograficzny Studentów Architektury „ Wiedeń 2021”

W dniu 9 marca 2022 roku na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych odbył się wernisaż wystawy prac laureatów konkursu fotograficznego Studentów Architektury, biorących udział w naukowym wyjeździe Koła Naukowego Hauz07 do Wiednia w dniach 18-19-20-21 listopada 2021r

Studialny wyjazd koła naukowego „HAUZ 07” podporządkowany był badaniu historycznej i współczesnej architektury Wiednia, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych relacji człowiek-miasto.

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z architekturą i urbanistyką miasta Wiednia – jednego z najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich Europy, miasta uznawanego za najlepsze „ smart city” na świecie zdobywając w roku 2019 roku pierwsze miejsce w indexie inteligentnych miast.  Miasta, które po raz 10 z rzędu uznane zostało za najlepsze miejsce do życica według rankingu „Quality of Living” (pol. jakość życia) międzynarodowej grupy konsultingowej Mercer.

Podsumowaniem imprezy był konkurs fotograficzny oraz wystawa zdjęć zrobionych przez studentów.

Organizatorami wyjazdu było Koło Naukowe HAUZ07 przy współpracy Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA/AAE.

Zapraszamy na fotorelacje z wydarzenia.

Jury konkursu:

Piotr Wróbel, Krzysztof Ingarden, Paweł Wieczorek, Piotr Urbanowicz.

Laureaci konkursu:

Grand Prix

Julia Kozłowska

I miejsce

Wiktoria Noworolska

II miejsce

Bartłomiej Bogucki

III miejsce

Nina Śliwińska

Wyróżnienie

Aleksandra Trojnar

Wojciech Trzciński

Serdecznie gratulujemy!

Wyjazd studyjny koła naukowego „HAUZ 07” do Wiednia  w dniach 18-19-20-21 listopada 2021r.

„…każdy z nas nosi w swej indywidualności ślady miejsc, z którymi miał do czynienia….”  ( Rene Dubos – "Pochwała różnorodności")

W dniach 18-21 listopada 2021 r. w ramach działań Koła Naukowego HAUZ07 we współpracy z  Stowarzyszeniem dla Edukacji Architektonicznej,  odbyła się kolejna podróż studialna – tym razem do miasta Wiedeń.

Naukowy wyjazd podporządkowany był badaniu historycznej i współczesnej architektury Wiednia , ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych relacji człowiek-miasto.

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z architekturą i urbanistyka miasta Wiednia – jednego z najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich Europy, miasta uznawanego za najlepsze „ smart city” na świecie zdobywając w roku 2019 roku pierwsze miejsce w indexie inteligentnych miast.  Miasta które po raz 10 z rzędu uznane zostało za najlepsze miejsce do życica według  rankingu „Quality of Living” (pol. Jakość życia) międzynarodowej grupy konsultingowej Mercer.

Wyjazd ten miał także rozbudzić ciekawość i chęć poznawania różnorodnych realizacji architektonicznych, porównywania i odczytywania miejsc i kontekstu – pobudzając  do działalności naukowej i badawczej.

Wyjazd studialny do Wiednia został poprzedzony studiami i analizą wybranych zagadnień i obiektów architektonicznych które stanowiły cel podróży. Na poprzedzających wyjazd spotkaniach Koła Naukowego HAUZ07 studenci biorący udział w wyjedzie przygotowywali wykłady stanowiące podbudowę pod późniejsze zwiedzanie.

Podczas wyjazdu studenci mieli okazję zapoznać się z architekturą współczesną wybitnych twórców m. innymi: kompleks UNO – Citi autorstwa Johanna Stabera, Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w tym budynki autorstwa Zahy Hadid oraz NO.MAD Arquitectos, Haas Haus autorstwa Hansa Holleina , DC Towers autorstwa pracowni Dominique Perrault,   Sofitel Vienna  autorstwa Jeana Nouvela, ÖBB Headquarter autorstwa pracowni Zechner & Zechner.

Młodzi architekci odwiedzili także miejsca historyczne charakterystyczne dla kultury i architektury europejskiej, w tym zabytkowy kompleks pałacowy Hofburg, eklektyczny kościół św. Karola Boromeusza, secesyjny pawilon projektu Otto Wagnera na Karlsplatz, czy pawilon Secesji autorstwa Josepha  Olbrichta  z malarstwem Gustawa Klimta.

Studenci pogłębili swoją wiedzę o początkach i budowie miasta, zobaczyli m.in. średniowieczny rynek z imponującą katedrą św. Szczepana, oraz zapoznali się z zmianami urbanistycznymi zachodzącymi w tej części miasta.

Studenci odwiedzili także dzielnice muzeów Museums Quartier oraz zwiedzili wystawy w Muzeum Albertina oraz Muzeum Sztuki Stosowanej MAK.

Podsumowaniem wyjazdu jest planowany konkurs fotograficzny oraz wystawa zdjęć studentów zrobionych podczas wyjazdu.

Już teraz zapraszamy na wystawę - i osoby nie należące jeszcze do Koła Naukowego studentów WAi SP do udziału w spotkaniach Koła i aktywnego uczestnictwa!

Uczestnicy wyjazdu:

Kadra naukowa WAiSP KA:

Piotr Urbanowicz, opiekun Koła Naukowego HAUZ07.

Studenci WAiSP KA:

Nina Śliwińska (rok II), Aleksandra Trojnar (rok II),  Wiktoria Noworolska (rok II),

Marta Kutrzeba (rok II), Julia Kozłowska ( rok II), Wojciech Trzcinski ( rok III), Bartosz Bogucki (rokIV).

 

Kraków, 30.11.2021
 
PROJEKT CHMURA (THE CLOUD) / WYSTAWA
 
W dniach 25-30 listopada  instalacja „CHMURA” została zainstalowana w Galerii Europa Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.
Instalację złożoną z 360 elementów zmontowali studenci naszego Wydziału pod kierunkiem Marcina Sapety z biura KKAA w Tokio, Krzysztofa Ingardena i Piotra Urbanowicza.
 
Chmura powstała w ramach polsko-japońskiego programu badawczego i warsztatów zrealizowanych w latach 2020–2021 przez biuro architektoniczne Kengo Kuma and Associates (KKAA) i Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
W projekcie uczestniczyli studenci magisterskiego seminarium dyplomowego pod kierunkiem dr. hab. Artura Jasińskiego, prof. KAAFM, z udziałem arch. Marcina Sapety (KKAA). 
 
Projekt Chmury inspirowany jest polską i japońską tradycją architektury drewnianej. W projekcie poddano analizie połączenia zamków skośnych i połączenia typu „na jaskółczy ogon”. Kompozycja oparta jest o dwie grupy identycznych elementów (długich i krótkich), łączonych za pomocą zamków skośnych o kącie 45 stopni dla wszystkich połączeń.

Projekt jest częścią wystawy Kengo Kuma pt "Eksperyment. Materiał. Architektura” , która będzie prezentowana w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha od 16 grudnia 2021 do 3 maja 2022 roku. Partnerami projektu jest między innymi Krakowska Akademia a głównymi sponsorami -  Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej, Fundacja Kyoto - Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz Wajdy i Muzeum Manggha w Krakowie. Patronatem objęła Ambasada Japonii w Krakowie, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie

Kraków, 08.06.2021

PROJEKT  „CHMURA” / „THE CLOUD”

„Chmura” jest polsko – japońskim projektem edukacyjnym realizowanym przy wsparciu Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej przez Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego i biuro Kengo Kuma & Associates z Tokio (KKAA).

Projekt jest efektem seminarium projektowego w roku akad. 2019/20 prowadzonego przez arch. Marcina Sapetę (partnera w biurze KKAA) i prof. KAAFM dr hab. Artura Jasińskiego ze studentami semestru dyplomowego II stopnia. Zadaniem seminarium była analiza tradycji połączeń ciesielskich w Polsce i Japonii, w szczególności konstrukcji łączenia belek drewnianych z zastosowaniem tzw. „połączeń na jaskółczy ogon” i jego pochodnych. W oparciu o te studia studenci projektowali przestrzenną formę pawilonu drewnianego i konstruowali modelu w skali 1:10.

Jeden z pomysłów, rozwinięty przez biuro KKAA miał zostać zbudowany w skali 1:1 i zaprezentowany na terenie Kampusu Uczelni. Część elementów drewnianych pawilonu została wycięta i przygotowana do złożenia jeszcze w czerwcu 2020, jednak ze względu na pandemię jego składanie zostało przesunięte na bardziej odpowiedni czas po pandemii.

Składanie pawilonu planowane jest na początek roku akademickiego 2021/22 – przed nowo oddanym budynkiem dydaktycznym do którego przeprowadza się Wydział Architektury i Sztuk Pięknych. Złożenie pawilonu z udziałem studentów, będzie uroczystym rozpoczęciem zajęć w nowych murach Wydziału.

Docelowo pawilon „Chmura” zostanie przeniesiony do Galerii Europa Daleki Wschód, gdzie Muzeum Manggha planuje wystawę twórczości architekta Kengo Kuma. Na wystawie zaprezentowany zostanie wybór ostatnich eksperymentalnych projektów jego biura KKAA, ilustrujący jego wrażliwy sposób łączenia nowoczesnych technologii z tradycyjnymi materiałami budowlanymi. Wystawa została zaplanowana dzięki wspólnym wysiłkom architekta Marcina Sapety – Partnera w Biurze Architektonicznym Kengo Kuma & Associates, Krzysztofa Ingardena – Dziekana Wydziału Architektury KAAFM i Preseza SEA a także Konsula Honorowego Japonii w Krakowie oraz Bogny Dziechciaruk-Maj – Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Wystawa zostanie otwarta na przełomie listopada i grudnia 2021 roku, w ramach Jubileuszu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Znajdą się na niej przewiezione z Japonii modele budynków, jakie powstały na całym świecie na podstawie projektów biura Kengo Kuma & Associates  a ważnym eksponatem wystawy będzie projekt edukacyjny „Chmura”. Pawilonowi towarzyszyć będą modele studyjne zaprojektowane przez polskich studentów w trakcie warsztatów.

Na zaproszenie organizatorów do Krakowa przyleci sam Mistrz Kengo Kuma, który otworzy eskpozycję swoich prac oraz wygłosi wykład. Partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Architektów Polskich a wydarzenie swoim Patronatem objął Ambasador Japonii w Polsce.

Ilustracja zasady konstrukcyjnej pawilonu CHMURA: