Oświadczenie o ochronie prywatności

Tutaj znajdziesz Oświadczenie o ochronie prywatności SEA/AAE, odnoszące się do ogółu operacji przetwarzania danych przeprowadzanych  na danych osobowych dotyczących jednostek spoza naszej organizacji (osób zewnętrznych, stron trzecich).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do ogółu operacji przetwarzania danych przeprowadzanych przez SEA/AAE na danych osobowych dotyczących podmiotów spoza naszej organizacji (osób zewnętrznych, stron trzecich).

Data wejścia w życie: 21 MARCA 2022

SEA/AAE respektuje Twoją prywatność i zobowiązuje się przetwarzać wszelkie dane osobowe w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO).  Oświadczenie o ochronie prywatności ma za zadanie ułatwić Tobie zrozumienie tego, jakie dane i w jakich celach pozyskujemy oraz co z nimi robimy, jak również tego, o czym możesz decydować w zakresie wykorzystania danych osobowych, dostępu do nich oraz ich poprawiania.

Poszczególne osoby SEA/AAE występują w roli Administratorów realizowanych przez nie procesów przetwarzania danych osobowych. Ogół operacji związanych z przetwarzaniem danych został opisany w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Poszczególnym osobom odpowiadać mogą uszczegółowione oświadczenia o  ochronie prywatności, opisujące szczególne, realizowane przez nie operacje bądź świadczone usługi.

1. Procedura ochrony danych SEA/AAE

SEA/AAE zobowiązała się do przestrzegania generalnej zasady ochrony danych osobowych, przyjmując postanowienia Kodeksu Postępowania SEA/AAE. Z myślą o wdrożeniu owej ochrony, SEA/AAE przyjęła Procedurę Ochrony Danych.

Procedura Ochrony Danych obowiązująca w SEA/AAE zapewnia  stosowanie spójnych i jednolitych reguł ochrony danych. Ponadto nasza Procedura Ochrony danych zyskała aprobatę europejskich organów odpowiedzialnych za ochronę danych, co stanowi podstawę do przesyłania danych osobowych ze SEA/AAE mającej siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Publicznie dostępna wersja Procedury Ochrony Danych jest udostępniana tutaj. W publicznie dostępnej wersji objaśniono Wiążące Reguły SEA/AAE dotyczące przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną przesyłania danych osobowych do krajów trzecich oraz prawa, jakie zgodnie z owymi regułami przysługują powiązanym podmiotom danych.

2. W jaki sposób i w jakich celach pozyskujemy i wykorzystujemy dane osobowe

2.1 Nasza strona internetowa

Nie Pozyskujemy i wykorzystujemy danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.sea-aae.pl. Nie obejmujemy danych pozyskiwanych przez pliki cookie, a także treść komunikacji z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych, treści  i odpowiedzi udzielane w przeprowadzanych przez nas ankietach internetowych, w ramach których dobrowolnie udzielasz nam swoich danych osobowych. Aktywności te, jak i powiązane operacje przetwarzania danych, są opisane w bardziej szczegółowy sposób w  oświadczeniach o ochronie prywatności zamieszczonych w naszym regulaminie, dostępnym w siedzimie Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA/AAE.

2.2 Marketing

Jeśli subskrybujesz nasze biuletyny, komunikaty prasowe bądź innego rodzaju komunikację marketingową, to pozyskujemy i przechowujemy Twoje imię i nazwisko i Twój adres e-mail, aby móc przysyłać Ci żądane materiały. Możesz też obserwować nasze profile w mediach społecznościowych, w którym to przypadku poszczególni dostawcy kanałów społecznościowych przechowują Twoje dane osobowe w sposób zgodny z treścią ich oświadczeń o ochronie prywatności.

2.3 Zabezpieczenia

SEA/AAE wdrożyła rozmaite środki bezpieczeństwa, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Ma to na celu ochronę przed bezprawnym bądź niepowołanym dostępem do obszarów, budynków, pomieszczeń, systemów, procesów oraz urządzeń.  O tym, jakie które dane osobowe pozyskujemy i wykorzystujemy, decydują środki bezpieczeństwa stosowane w danym miejscu – a tymi danymi mogą być obrazy i nagrania wideo przedstawiające Twoją osobę, Twoje nazwisko, numer telefonu i miejsce zatrudnienia, data i godzina Twojego wstępu na teren obiektu. Podstawę prawną owego przetwarzania danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu/ochronie prowadzonej przez nas działalności, a także obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

2.4 Relacje biznesowe

Przetwarzamy dane osobowe w związku z obsługą naszych partnerów, a także w związku z  zarządzaniem relacjami z tymi podmiotami, przede wszystkim w celach zawarcia i wykonania umowy. W owych celach biznesowych przetwarzamy dane osobowe za Twoją zgodą, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów jakim jest prowadzenie i rozwój relacji z  partnerami, zarządzanie tymi relacjami oraz świadczenie tym podmiotom wsparcia. W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego za Twoją zgodą, możesz odwołać udzieloną zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem operacji przetwarzania, które miały miejsce za Twoją zgodą przed jej wycofaniem.

2.5 Wydarzenia

SEA/AAE może prowadzić rejestrację osób na różnego rodzaju wydarzenia, w której SEA/AAE występuje jako organizator bądź sponsor. W takim przypadku, SEA/AAE przetwarza dane osobowe dotyczące osób zaproszonych na wydarzenie i osób zapisujących się na wydarzenie, zapisy na wydarzenia dokonywane są poza obszarem strony internetowej sea-aae.pl. Owo przetwarzanie ogranicza się do informacji wymaganych do celów zorganizowania wydarzenia, obejmujących takie dane osobowe jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, miejsce zatrudnienia i stanowisko oraz ewentualne uwagi na temat szczególnych potrzeb. W takich celach przetwarzamy dane osobowe na podstawie dokonanej przez Ciebie rejestracji poza stroną internetową w siedzibie Stowarzyszenia oraz udzielonej przy tym zgody. Dane osobowe są usuwane, jak tylko cele zostają osiągnięte. Możesz wycofać udzieloną zgodę w każdej chwili, wypisując się z wydarzenia. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem operacji przetwarzania, które miały miejsce za Twoją zgodą przed jej wycofaniem.

2.6 Due Diligence w zakresie uczciwości

W ramach przeprowadzenia naszego procesu Due Diligence w zakresie uczciwości, zbieramy informacje  na temat naszych partnerów, w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Proces ten może obejmować pozyskiwanie danych osobowych dotyczących osób mających związki z  i partnerami. Podstawę prawną przetwarzania w ramach procesu Due Diligence w zakresie uczciwości  stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zabezpieczenia prowadzonej przez nas działalności.

2.7 Zobowiązania prawne i postępowanie prawne

SEA/AAE podlega rozmaitym zobowiązaniom prawnym, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Owe zobowiązania prawne różnią się w zależności od kraju, przy czym na ogół obejmują zobowiązania podatkowe i w zakresie rachunkowości. Podstawę prawną owego przetwarzania stanowią te właśnie zobowiązania prawne. SEA/AAE przetwarza dane osobowe również w związku z postępowaniem prawnym. Celem i podstawą prawną owego przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy SEA/AAE w zakresie wnoszenia, egzekwowania i obrony roszczeń prawnych.

2.8 Komu udostępniamy dane osobowe

SEA/AAE udostępnia dane osobowe tylko w sposób zgodny z naszą Procedurą ochrony danych (Wiążące Reguły SEA/AAE) i obowiązującym prawem ochrony danych.

Dane osobowe udostępniamy:

organom władzy publicznej i jednostkom niepublicznym (np. instytucjom finansowym) – w zakresie wymaganym przez prawo

2.9 Bezpieczeństwo informacji

SEA/AAE chroni Twoje dane osobowe z zastosowaniem technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

3. Przysługujące Tobie prawa

Masz prawo do otrzymania, na Twoje żądanie, informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Twojej osoby – o ile jakiekolwiek – są przetwarzane przez SEA/AAE. Możesz również zażądać usunięcia bądź zablokowania wszelkich nadmiarowych danych osobowych ewentualnie przez nas przetwarzanych, a także poprawienia wszelkich błędnych danych osobowych ewentualnie przez nas przetwarzanych. Możesz też skontaktować się z przypisanym Tobie krajowym organem odpowiedzialnym za ochronę danych, celem złożenia skargi – więcej informacji na ten temat zob. niżej.

Jeśli potrzebne są Tobie informacje, które nie znalazły się w tej polityce, dotyczące na przykład sposobu wykorzystania Twoich danych lub utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych, bądź przysługujących Tobie praw dostępu do przechowywanych przez nas informacji na temat Twojej osoby, skontaktuj się z nami telefonicznie, pod numerem +48 12 252 45 40 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Skargi

4.1 Skargi składane do SEA/AAE

Gdybyś był(a) nieusatysfakcjonowany/-na sposobem, w jaki przetwarzane są dane osobowe dotyczące Twojej osoby, możesz złożyć w SEA/AAE skargę. Aby złożyć skargę za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na ogół, odpowiadamy na piśmie w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania skargi. Gdybyśmy, ze względu na złożoność skargi, nie byli w stanie udzielić odpowiedzi przed upływem czterech (4) tygodni, zawiadomimy Cię o tym, informując jednocześnie o realnym terminie odpowiedzi. Czas odpowiedzi nie przekroczy przy tym trzech (3) miesięcy od momentu otrzymania skargi.

4.2 Skargi składane organowi odpowiedzialnemu za ochronę danych

Skargę możesz złożyć także organowi odpowiedzialnemu za ochronę danych. Według własnego uznania, możesz złożyć skargę organowi odpowiedzialnemu za ochronę danych właściwemu Twojemu miejscu zamieszkania, Twojemu miejscu zatrudnienia, bądź miejscu rzeczonego naruszenia Twoich praw.

W każdym przypadku, prosimy o rozważenie ewentualności skierowania skargi najpierw bezpośrednio do SEA/AAE, przed skontaktowaniem się z organem odpowiedzialnym za ochronę danych.

5. Dane kontaktowe

Gdybyś miał(a) jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Twojej prywatności, bądź pragnął/-nęła skorzystać z przysługujących Tobie praw, możesz się z nami skontaktować ltelefonicznie, pod numerem +48 12 252 45 40 lub mailowo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Zmiany w treści Oświadczenie o ochronie prywatności

Regularnie przeglądamy i na bieżąco dostosowujemy treść naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochrony prywatności zostało ostatnio zaktualizowane dnia 21 marca 2022 roku. Nowe wersje oświadczenia publikowane będą  na stronie internetowej, o czym będziemy informować w stosownym czasie.

Kraków, 30.11.2021
 
PROJEKT CHMURA (THE CLOUD) / WYSTAWA
 
W dniach 25-30 listopada  instalacja „CHMURA” została zainstalowana w Galerii Europa Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.
Instalację złożoną z 360 elementów zmontowali studenci naszego Wydziału pod kierunkiem Marcina Sapety z biura KKAA w Tokio, Krzysztofa Ingardena i Piotra Urbanowicza.
 
Chmura powstała w ramach polsko-japońskiego programu badawczego i warsztatów zrealizowanych w latach 2020–2021 przez biuro architektoniczne Kengo Kuma and Associates (KKAA) i Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
W projekcie uczestniczyli studenci magisterskiego seminarium dyplomowego pod kierunkiem dr. hab. Artura Jasińskiego, prof. KAAFM, z udziałem arch. Marcina Sapety (KKAA). 
 
Projekt Chmury inspirowany jest polską i japońską tradycją architektury drewnianej. W projekcie poddano analizie połączenia zamków skośnych i połączenia typu „na jaskółczy ogon”. Kompozycja oparta jest o dwie grupy identycznych elementów (długich i krótkich), łączonych za pomocą zamków skośnych o kącie 45 stopni dla wszystkich połączeń.

Projekt jest częścią wystawy Kengo Kuma pt "Eksperyment. Materiał. Architektura” , która będzie prezentowana w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha od 16 grudnia 2021 do 3 maja 2022 roku. Partnerami projektu jest między innymi Krakowska Akademia a głównymi sponsorami -  Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej, Fundacja Kyoto - Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz Wajdy i Muzeum Manggha w Krakowie. Patronatem objęła Ambasada Japonii w Krakowie, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie

Kraków, 08.06.2021

PROJEKT  „CHMURA” / „THE CLOUD”

„Chmura” jest polsko – japońskim projektem edukacyjnym realizowanym przy wsparciu Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej przez Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego i biuro Kengo Kuma & Associates z Tokio (KKAA).

Projekt jest efektem seminarium projektowego w roku akad. 2019/20 prowadzonego przez arch. Marcina Sapetę (partnera w biurze KKAA) i prof. KAAFM dr hab. Artura Jasińskiego ze studentami semestru dyplomowego II stopnia. Zadaniem seminarium była analiza tradycji połączeń ciesielskich w Polsce i Japonii, w szczególności konstrukcji łączenia belek drewnianych z zastosowaniem tzw. „połączeń na jaskółczy ogon” i jego pochodnych. W oparciu o te studia studenci projektowali przestrzenną formę pawilonu drewnianego i konstruowali modelu w skali 1:10.

Jeden z pomysłów, rozwinięty przez biuro KKAA miał zostać zbudowany w skali 1:1 i zaprezentowany na terenie Kampusu Uczelni. Część elementów drewnianych pawilonu została wycięta i przygotowana do złożenia jeszcze w czerwcu 2020, jednak ze względu na pandemię jego składanie zostało przesunięte na bardziej odpowiedni czas po pandemii.

Składanie pawilonu planowane jest na początek roku akademickiego 2021/22 – przed nowo oddanym budynkiem dydaktycznym do którego przeprowadza się Wydział Architektury i Sztuk Pięknych. Złożenie pawilonu z udziałem studentów, będzie uroczystym rozpoczęciem zajęć w nowych murach Wydziału.

Docelowo pawilon „Chmura” zostanie przeniesiony do Galerii Europa Daleki Wschód, gdzie Muzeum Manggha planuje wystawę twórczości architekta Kengo Kuma. Na wystawie zaprezentowany zostanie wybór ostatnich eksperymentalnych projektów jego biura KKAA, ilustrujący jego wrażliwy sposób łączenia nowoczesnych technologii z tradycyjnymi materiałami budowlanymi. Wystawa została zaplanowana dzięki wspólnym wysiłkom architekta Marcina Sapety – Partnera w Biurze Architektonicznym Kengo Kuma & Associates, Krzysztofa Ingardena – Dziekana Wydziału Architektury KAAFM i Preseza SEA a także Konsula Honorowego Japonii w Krakowie oraz Bogny Dziechciaruk-Maj – Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Wystawa zostanie otwarta na przełomie listopada i grudnia 2021 roku, w ramach Jubileuszu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Znajdą się na niej przewiezione z Japonii modele budynków, jakie powstały na całym świecie na podstawie projektów biura Kengo Kuma & Associates  a ważnym eksponatem wystawy będzie projekt edukacyjny „Chmura”. Pawilonowi towarzyszyć będą modele studyjne zaprojektowane przez polskich studentów w trakcie warsztatów.

Na zaproszenie organizatorów do Krakowa przyleci sam Mistrz Kengo Kuma, który otworzy eskpozycję swoich prac oraz wygłosi wykład. Partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Architektów Polskich a wydarzenie swoim Patronatem objął Ambasador Japonii w Polsce.

Ilustracja zasady konstrukcyjnej pawilonu CHMURA:


Kraków, 26.11.2019

„Kengo Kuma Student Award” – dla najzdolniejszych absolwentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Krzysztof Ingarden, dziekan Wydziału, a zarazem Konsul Honorowy Japonii w Krakowie, podpisał w listopadzie 2019r. w Tokio umowę z biurem Kengo Kuma & Associates, reprezentowanym przez architekta Marcina Sapetę, dyrektora projektów (chief project manager).

W ramach corocznej Nagrody najlepszy dyplomant Wydziału otrzyma możliwość odbycia 3-6 miesięcznego stażu w biurze KKAA w Tokio. Laureat otrzyma także zwrot kosztów podróży do Japonii, a sam staż będzie płatny na specjalnych warunkach. O przyznaniu Nagrody zadecyduje komisja powołana przez Dziekana Wydziału i działające od roku w Krakowie  Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej.

Nagroda ma na celu promowanie najwyższych architektonicznych standardów edukacyjnych I zawodowych, a także rozwijanie I umacnianie współpracy międzykulturowej pomiędzy Polską a Japonią.

"Kengo Kuma Student Award" - for the most talented graduates of the Faculty of Architecture and Fine Arts of the Krakow Academy of Andrzej Frycz Modrzewski.

Krzysztof Ingarden, dean of the Faculty and also the Honorary Consul of Japan in Krakow, signed in November 2019. in Tokyo, an agreement with the office of Kengo Kuma & Associates, represented by the architect Marcin Sapeta, project director (main project manager).

As part of the annual Best Diploma Award, the Faculty was given the opportunity to complete a 3-6 month internship at the KKAA design office in Tokyo. The laureate also receives a refund of travel costs to Japan, and the internship itself will be payable on special conditions. The awarding will be decided by the commission appointed by the Dean of the Faculty and the Association for Architectural Education operating in Krakow for a year.

The prize aims to promote the highest architectural educational and international standards, as well as to develop and strengthen intercultural cooperation between Poland and Japan.

Kraków, 26.09.2019

SHARE Talks Kraków 2019

A visionary approach to the Future of Architecture! 

SHARE TALKS Kraków 2019, with the theme "The future of Architecture", will take place on the 22nd of October at the Manggha Museum of Japanese Art and Technology, Kraków. This edition is a closeup of the way architecture is evolving, and it brings lectures from an international panel of speakers. The event is organized alongside The Faculty of Architecture and Fine Arts, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, with the support of IARP Kraków, SARP Kraków, IARP Katowice and SARP Katowice.

Part of SHARE Architects 2019 European program, SHARE TALKS Kraków 2019 will feature lectures from international speakers followed by debates on the theme "The Future of Architecture". The event will also host the launch of the book "Designing the profile of the future architect".

International Guest Speakers at SHARE Talks Kraków 2019

Anouk LEGENDRE, Partner XTU France

Located in Paris, France, XTU specializes primarily in academic and environmental research in addition to residential and cultural buildings.

The portfolio of the firm displays several museum projects beginning with the Jeongkok Museum in South Korea followed by the Museum of Civilizations on Reunion Island and the Cite du Vin museum in Bordeaux. The firm was also responsible for the French Pavilion at the Milan Expo in 2015. In these projects, XTU explores complex geometries with the integration of parametric design. A free and organic approach encourages the use of a wooden structure synchronized in 3D.

Davide MACULLO, Founder Davide Macullo Architects –Switzerland

For 20 years Davide Macullo was project architect in the atelier of Mario Botta with responsibility for over 200 international projects worldwide. He opened his own atelier in 2000.

The work of the Studio has received awards, been published and exhibited widely both at home and abroad; in Switzerland, Italy, France, Greece, Germany, Austria, Hungary, Slovenia, Turkey, Russia, China, Korea, Australia, Argentina, Ireland, UK and in the US and has just published SWISSMADEINITALY, which focuses on eight of its residential projects in Ticino. Davide has also lectured on the work of the Studio at the Architektursalon in Munich, CAFA Beijing, Seoul National University, IUAV Venice, Florence Kent University, the International Convention of Architecture in Budapest and at the China Building Decoration Association.

Gideon MAASLAND, Director of MVRDV, The Netherlands

He leads MVRDV's department for large scale, complex buildings in the Netherlands and abroad. As a Director, Maasland oversees all the projects in his Studio. With his hands-on work method, he is directly involved in the construction of multiple projects, making sure that the expectations for design are maintained until the building is complete. Currently, he coordinates different Dutch projects: the construction of Valley, a 75.000 m2 multifunctional building in the business district of Amsterdam, the construction of two Grotius towers, a 61.800 m2 residential project in the Hague, and the transformation of Jaarbeurs in Utrecht, a trade fair of 170.000m2. Besides this, Maasland is working on several projects in Eindhoven, Poland and the UK.

Dean LAH, Co-founder of Enota – Slovenia

Enota's team of architects focuses on research-driven design of the environment where the study of contemporary social organizations and the use of new technologies are interwoven to produce innovative and effective solutions. Enota's solutions are strongly influenced by research, reinterpretation and development of social, organizational and design algorithms that derive from nature. The result is always a strong binding of the buildings with the environment that surrounds them. Recently, the Studio received the European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award - nomination / Barcelona, Spain, 2019 (Termalija Family Wellness) / Archilovers Best.

Book Launch "Designing the profile of the future architect" - a collection of thoughts, interviews and manifestoes on architecture

 "Designing the profile of the future architect" is the first editorial project initiated by SHARE architects and it is a book that highlights 100 international contributions, texts and interviews collected from guest speakers of the SHARE International Forum from the 10 countries where it is held each year. The book will be presented by Architect Krzysztof INGARDENChairman of the conference, Dean of the Faculty of Architecture and Fine Arts, A. Frycz Modrzewski Krakow University and President of INGARDEN & EWY ARCHITEKCI. The book reunites valuable contributions of Polish architects such as: Andrezej Bulanda, Ewa KURYŁOWICZ, Krzysztof INGARDEN, Oskar Grabczewski, Stanislav Denko, Tomasz Klimek.

Debate focus on “The Future of Architecture”

The presentations of the guests will be appointed with debate sessions on the theme “The future of Architecture”. The discussion sessions will be moderated by Professor Architect Wojciech KOSIŃSKI together with Krzysztof INGARDEN and highlighted by international architects and important Polish architects: Ewa KURYŁOWICZ, General Designer & Vice President Kuryłowicz & Associates, Artur JASIŃSKI, Principal Artur Jasiński and Partners, Piotr LEWICKI, Co-founder and Partner Biuro Projektów Lewicki Łatak.

Registration for the event is now opened here - http://bit.ly/2kBfnDz, and the special Early Bird offer is available until the 11th of October. Young architects and students, under 30, will benefit from the Young Tickets offer that has been designed especially for them. More details can be found on the official website of the event www.share-architects.com.

About SHARE architects

The SHARE Forum has created in the past 20 years an essential networking platform for professionals in the AEC (architecture, engineering and constructions) industries from Central and Eastern Europe. The forums create an efficient platform for getting in contact with and understanding the diversity of the contemporary architectural phenomenon.  Presently, the SHARE events are held in 10 countries from Central and eastern Europe and the SHARE Community has over 50.000 members worldwide.

Customer service, bookings and sponsorship opportunities please contact:

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Follow us on: 

Facebook:  https://www.facebook.com/abplus/

Twitter: https://twitter.com/ArchTradeEvents

Or visit our website: https://share-architects.com/share-krakow-2019-about/