Kraków, 26.11.2019

„Kengo Kuma Student Award” – dla najzdolniejszych absolwentów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Krzysztof Ingarden, dziekan Wydziału, a zarazem Konsul Honorowy Japonii w Krakowie, podpisał w listopadzie 2019r. w Tokio umowę z biurem Kengo Kuma & Associates, reprezentowanym przez architekta Marcina Sapetę, dyrektora projektów (chief project manager).

W ramach corocznej Nagrody najlepszy dyplomant Wydziału otrzyma możliwość odbycia 3-6 miesięcznego stażu w biurze KKAA w Tokio. Laureat otrzyma także zwrot kosztów podróży do Japonii, a sam staż będzie płatny na specjalnych warunkach. O przyznaniu Nagrody zadecyduje komisja powołana przez Dziekana Wydziału i działające od roku w Krakowie  Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej.

Nagroda ma na celu promowanie najwyższych architektonicznych standardów edukacyjnych I zawodowych, a także rozwijanie I umacnianie współpracy międzykulturowej pomiędzy Polską a Japonią.

"Kengo Kuma Student Award" - for the most talented graduates of the Faculty of Architecture and Fine Arts of the Krakow Academy of Andrzej Frycz Modrzewski.

Krzysztof Ingarden, dean of the Faculty and also the Honorary Consul of Japan in Krakow, signed in November 2019. in Tokyo, an agreement with the office of Kengo Kuma & Associates, represented by the architect Marcin Sapeta, project director (main project manager).

As part of the annual Best Diploma Award, the Faculty was given the opportunity to complete a 3-6 month internship at the KKAA design office in Tokyo. The laureate also receives a refund of travel costs to Japan, and the internship itself will be payable on special conditions. The awarding will be decided by the commission appointed by the Dean of the Faculty and the Association for Architectural Education operating in Krakow for a year.

The prize aims to promote the highest architectural educational and international standards, as well as to develop and strengthen intercultural cooperation between Poland and Japan.