Prof. zw. dr hab. Tomasz Węcławowicz

Prof. nadzw. KAAFM, dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden

Prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka

Prof. dr hab. Stanisław Hryń

Prof. KAAFM dr hab. Agata Rozciecha - Kanownik

Doc. dr inż. arch. Katarzyna Banasik – Petri

Doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel

Dr inż. arch.  Romuald Loegler

Dr inż. arch. Jerzy Wowczak

Dr inż. arch. Dariusz Kronowski

Dr inż. arch. Paweł Maryńczuk

Dr inż. arch. Barbara Stec

Dr Emilia Malec -Zięba

Mgr inż. arch. Piotr Urbanowicz