Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Anna Palej

Prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński

Prof. zw. dr hab. Tomasz Węcławowicz

Prof. nadzw. KAAFM, dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden

Prof. nadzw. KAAFM, dr hab. inż. arch. Artur Jasiński

Doc. dr inż. arch. Katarzyna Banasik – Petri

Dr inż. arch. Bartosz Haduch

Dr inż. arch.  Romuald Loegler

Dr inż. arch. Dariusz Kronowski

Dr Emilia Malec -Zięba

Dr inż. arch. Paweł Maryńczuk

Dr inż. arch. Barbara Stec

Doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel

Mgr inż. arch. Piotr Urbanowicz