Prof. zw. dr hab. Tomasz Węcławowicz

Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Ingarden

Prof. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka

Prof. dr hab. Stanisław Hryń

Prof. dr inż. arch.  Romuald Loegler

Prof. KAAFM dr hab. Agata Rozciecha - Kanownik

Prof. KAAFM dr inż. arch. Katarzyna Banasik – Petri

Prof. KAAFM dr inż. arch. Barbara Stec

Doc. dr inż. arch. Piotr Wróbel

Dr inż. arch. Jerzy Wowczak

Dr inż. arch. Dariusz Kronowski

Dr inż. arch. Paweł Maryńczuk

Dr Emilia Malec -Zięba

Mgr inż. arch. Piotr Urbanowicz