Zarząd / Management:

Krzysztof Ingarden – prezes zarządu / President

Katarzyna Banasik Petri – wiceprezes zarządu / vice President

Piotr Urbanowicz – wiceprezes zarządu / vice President

 

Komisja Rewizyjna / Revision Committee:

Artur Jasiński – przewodniczący / chairman

Romuald Loegler – zastępca przewodniczącego / deputy chairman

Piotr Wróbel – sekretarz / secretary

 

Księgowość / Accountant:

Stanisława Flak, Biuro Usług Rachunkowych „AS”