Oświadczenie o ochronie prywatności

Tutaj znajdziesz Oświadczenie o ochronie prywatności SEA/AAE, odnoszące się do ogółu operacji przetwarzania danych przeprowadzanych  na danych osobowych dotyczących jednostek spoza naszej organizacji (osób zewnętrznych, stron trzecich).

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do ogółu operacji przetwarzania danych przeprowadzanych przez SEA/AAE na danych osobowych dotyczących podmiotów spoza naszej organizacji (osób zewnętrznych, stron trzecich).

Data wejścia w życie: 21 MARCA 2022

SEA/AAE respektuje Twoją prywatność i zobowiązuje się przetwarzać wszelkie dane osobowe w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO).  Oświadczenie o ochronie prywatności ma za zadanie ułatwić Tobie zrozumienie tego, jakie dane i w jakich celach pozyskujemy oraz co z nimi robimy, jak również tego, o czym możesz decydować w zakresie wykorzystania danych osobowych, dostępu do nich oraz ich poprawiania.

Poszczególne osoby SEA/AAE występują w roli Administratorów realizowanych przez nie procesów przetwarzania danych osobowych. Ogół operacji związanych z przetwarzaniem danych został opisany w tym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Poszczególnym osobom odpowiadać mogą uszczegółowione oświadczenia o  ochronie prywatności, opisujące szczególne, realizowane przez nie operacje bądź świadczone usługi.

1. Procedura ochrony danych SEA/AAE

SEA/AAE zobowiązała się do przestrzegania generalnej zasady ochrony danych osobowych, przyjmując postanowienia Kodeksu Postępowania SEA/AAE. Z myślą o wdrożeniu owej ochrony, SEA/AAE przyjęła Procedurę Ochrony Danych.

Procedura Ochrony Danych obowiązująca w SEA/AAE zapewnia  stosowanie spójnych i jednolitych reguł ochrony danych. Ponadto nasza Procedura Ochrony danych zyskała aprobatę europejskich organów odpowiedzialnych za ochronę danych, co stanowi podstawę do przesyłania danych osobowych ze SEA/AAE mającej siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Publicznie dostępna wersja Procedury Ochrony Danych jest udostępniana tutaj. W publicznie dostępnej wersji objaśniono Wiążące Reguły SEA/AAE dotyczące przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną przesyłania danych osobowych do krajów trzecich oraz prawa, jakie zgodnie z owymi regułami przysługują powiązanym podmiotom danych.

2. W jaki sposób i w jakich celach pozyskujemy i wykorzystujemy dane osobowe

2.1 Nasza strona internetowa

Nie Pozyskujemy i wykorzystujemy danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.sea-aae.pl. Nie obejmujemy danych pozyskiwanych przez pliki cookie, a także treść komunikacji z nami za pośrednictwem formularzy kontaktowych, treści  i odpowiedzi udzielane w przeprowadzanych przez nas ankietach internetowych, w ramach których dobrowolnie udzielasz nam swoich danych osobowych. Aktywności te, jak i powiązane operacje przetwarzania danych, są opisane w bardziej szczegółowy sposób w  oświadczeniach o ochronie prywatności zamieszczonych w naszym regulaminie, dostępnym w siedzimie Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA/AAE.

2.2 Marketing

Jeśli subskrybujesz nasze biuletyny, komunikaty prasowe bądź innego rodzaju komunikację marketingową, to pozyskujemy i przechowujemy Twoje imię i nazwisko i Twój adres e-mail, aby móc przysyłać Ci żądane materiały. Możesz też obserwować nasze profile w mediach społecznościowych, w którym to przypadku poszczególni dostawcy kanałów społecznościowych przechowują Twoje dane osobowe w sposób zgodny z treścią ich oświadczeń o ochronie prywatności.

2.3 Zabezpieczenia

SEA/AAE wdrożyła rozmaite środki bezpieczeństwa, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Ma to na celu ochronę przed bezprawnym bądź niepowołanym dostępem do obszarów, budynków, pomieszczeń, systemów, procesów oraz urządzeń.  O tym, jakie które dane osobowe pozyskujemy i wykorzystujemy, decydują środki bezpieczeństwa stosowane w danym miejscu – a tymi danymi mogą być obrazy i nagrania wideo przedstawiające Twoją osobę, Twoje nazwisko, numer telefonu i miejsce zatrudnienia, data i godzina Twojego wstępu na teren obiektu. Podstawę prawną owego przetwarzania danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu/ochronie prowadzonej przez nas działalności, a także obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

2.4 Relacje biznesowe

Przetwarzamy dane osobowe w związku z obsługą naszych partnerów, a także w związku z  zarządzaniem relacjami z tymi podmiotami, przede wszystkim w celach zawarcia i wykonania umowy. W owych celach biznesowych przetwarzamy dane osobowe za Twoją zgodą, na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów jakim jest prowadzenie i rozwój relacji z  partnerami, zarządzanie tymi relacjami oraz świadczenie tym podmiotom wsparcia. W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego za Twoją zgodą, możesz odwołać udzieloną zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem operacji przetwarzania, które miały miejsce za Twoją zgodą przed jej wycofaniem.

2.5 Wydarzenia

SEA/AAE może prowadzić rejestrację osób na różnego rodzaju wydarzenia, w której SEA/AAE występuje jako organizator bądź sponsor. W takim przypadku, SEA/AAE przetwarza dane osobowe dotyczące osób zaproszonych na wydarzenie i osób zapisujących się na wydarzenie, zapisy na wydarzenia dokonywane są poza obszarem strony internetowej sea-aae.pl. Owo przetwarzanie ogranicza się do informacji wymaganych do celów zorganizowania wydarzenia, obejmujących takie dane osobowe jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, miejsce zatrudnienia i stanowisko oraz ewentualne uwagi na temat szczególnych potrzeb. W takich celach przetwarzamy dane osobowe na podstawie dokonanej przez Ciebie rejestracji poza stroną internetową w siedzibie Stowarzyszenia oraz udzielonej przy tym zgody. Dane osobowe są usuwane, jak tylko cele zostają osiągnięte. Możesz wycofać udzieloną zgodę w każdej chwili, wypisując się z wydarzenia. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem operacji przetwarzania, które miały miejsce za Twoją zgodą przed jej wycofaniem.

2.6 Due Diligence w zakresie uczciwości

W ramach przeprowadzenia naszego procesu Due Diligence w zakresie uczciwości, zbieramy informacje  na temat naszych partnerów, w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Proces ten może obejmować pozyskiwanie danych osobowych dotyczących osób mających związki z  i partnerami. Podstawę prawną przetwarzania w ramach procesu Due Diligence w zakresie uczciwości  stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zabezpieczenia prowadzonej przez nas działalności.

2.7 Zobowiązania prawne i postępowanie prawne

SEA/AAE podlega rozmaitym zobowiązaniom prawnym, które wymagają przetwarzania danych osobowych. Owe zobowiązania prawne różnią się w zależności od kraju, przy czym na ogół obejmują zobowiązania podatkowe i w zakresie rachunkowości. Podstawę prawną owego przetwarzania stanowią te właśnie zobowiązania prawne. SEA/AAE przetwarza dane osobowe również w związku z postępowaniem prawnym. Celem i podstawą prawną owego przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy SEA/AAE w zakresie wnoszenia, egzekwowania i obrony roszczeń prawnych.

2.8 Komu udostępniamy dane osobowe

SEA/AAE udostępnia dane osobowe tylko w sposób zgodny z naszą Procedurą ochrony danych (Wiążące Reguły SEA/AAE) i obowiązującym prawem ochrony danych.

Dane osobowe udostępniamy:

organom władzy publicznej i jednostkom niepublicznym (np. instytucjom finansowym) – w zakresie wymaganym przez prawo

2.9 Bezpieczeństwo informacji

SEA/AAE chroni Twoje dane osobowe z zastosowaniem technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

3. Przysługujące Tobie prawa

Masz prawo do otrzymania, na Twoje żądanie, informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Twojej osoby – o ile jakiekolwiek – są przetwarzane przez SEA/AAE. Możesz również zażądać usunięcia bądź zablokowania wszelkich nadmiarowych danych osobowych ewentualnie przez nas przetwarzanych, a także poprawienia wszelkich błędnych danych osobowych ewentualnie przez nas przetwarzanych. Możesz też skontaktować się z przypisanym Tobie krajowym organem odpowiedzialnym za ochronę danych, celem złożenia skargi – więcej informacji na ten temat zob. niżej.

Jeśli potrzebne są Tobie informacje, które nie znalazły się w tej polityce, dotyczące na przykład sposobu wykorzystania Twoich danych lub utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych, bądź przysługujących Tobie praw dostępu do przechowywanych przez nas informacji na temat Twojej osoby, skontaktuj się z nami telefonicznie, pod numerem +48 12 252 45 40 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Skargi

4.1 Skargi składane do SEA/AAE

Gdybyś był(a) nieusatysfakcjonowany/-na sposobem, w jaki przetwarzane są dane osobowe dotyczące Twojej osoby, możesz złożyć w SEA/AAE skargę. Aby złożyć skargę za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na ogół, odpowiadamy na piśmie w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania skargi. Gdybyśmy, ze względu na złożoność skargi, nie byli w stanie udzielić odpowiedzi przed upływem czterech (4) tygodni, zawiadomimy Cię o tym, informując jednocześnie o realnym terminie odpowiedzi. Czas odpowiedzi nie przekroczy przy tym trzech (3) miesięcy od momentu otrzymania skargi.

4.2 Skargi składane organowi odpowiedzialnemu za ochronę danych

Skargę możesz złożyć także organowi odpowiedzialnemu za ochronę danych. Według własnego uznania, możesz złożyć skargę organowi odpowiedzialnemu za ochronę danych właściwemu Twojemu miejscu zamieszkania, Twojemu miejscu zatrudnienia, bądź miejscu rzeczonego naruszenia Twoich praw.

W każdym przypadku, prosimy o rozważenie ewentualności skierowania skargi najpierw bezpośrednio do SEA/AAE, przed skontaktowaniem się z organem odpowiedzialnym za ochronę danych.

5. Dane kontaktowe

Gdybyś miał(a) jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Twojej prywatności, bądź pragnął/-nęła skorzystać z przysługujących Tobie praw, możesz się z nami skontaktować ltelefonicznie, pod numerem +48 12 252 45 40 lub mailowo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Zmiany w treści Oświadczenie o ochronie prywatności

Regularnie przeglądamy i na bieżąco dostosowujemy treść naszego oświadczenia o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochrony prywatności zostało ostatnio zaktualizowane dnia 21 marca 2022 roku. Nowe wersje oświadczenia publikowane będą  na stronie internetowej, o czym będziemy informować w stosownym czasie.