Wyjazdy Studialne

Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej jest również organizatorem wyjazdów studialnych, podnoszących kwalifikacje studentów Wydziału Architektury KAAFM oraz rozwijających wiedzę n.t. architektury światowej.

The Association for Architectural Education is also an organizer of study trips, raising the qualifications of students of the Faculty of Architecture of KAAFM and developing knowledge of world architecture.