OSLO

Wyjazd studyjny koła naukowego „HAUZ 07” do Oslo w dniach 13-14-15-16-17 maja 2022r.

 

W dniach 13-17 maja 2022 roku odbyła się kolejna podróż studialna Koła Naukowego – tym razem do Oslo. W podróży wzięło udział 13 studentów oraz 2 pracowników naukowych Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych. Celem wyjazdu studyjnego było zwiedzanie architektury miasta Oslo pod kątem zarówno architektury historycznej jak i współczesnej.

Duży nacisk w trakcie zwiedzania położony został na znaczenie przyrody (ekologii) i sztuki w przestrzeni miejskiej. Oslo zachwyciło nas odważną architekturą współczesną, podejściem proekologicznym i społecznym i uświadomiło jeszcze raz o ważnej roli jaką pełni architektura i urbanistyka w życiu społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że kolejna podroż studialna w ramach działania Koła Naukowego studentów architektury HAUZ07 działającym przy Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KA oraz Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA wpłynie na podniesienie świadomości i wiedzy architektonicznej naszych studentów.

Zaszczepienie ciekawości świata, poznawania różnorodnych realizacji architektonicznych, zachęcanie do porównywania, odczytywania miejsc i kontekstu to cele prowadzącego Koło Naukowe oraz Dziekanów Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych.  Studenci mieli okazję przekonać się iż architekturę należy podziwiać i analizować in situ, a bezpośrednie obserwacje znacznie wzbogacają wiedzę przyswajaną na wykładach.

Chcieliśmy także wspomnieć o planowanym kolejnym konkursie i wystawie fotograficznej będącej podsumowaniem wyjazdu do Oslo -   z góry zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród oraz wystawę prac – o terminach będziemy informowali ze stosownym wyprzedzeniem.

Uczestnicy wyjazdu:

Kadra naukowa WAiSP KA:

Katarzyna BANASIK-PETRI, doc.dr Prodziekan WAiSP,

Piotr URBANOWICZ, opiekun Koła Naukowego HAUZ07.

Studenci WAiSP KA:

Piotr Blicharz, Bartosz Bogucki, Katarzyna Cieślak, Julia Bugaj, Justyna Kedzior, Justyna Gajewska, Kateryna Karpovska, Nina Śliwińska, Aleksandra Trojnar, Paulina Połeć, Wiktoria Bryl,
Wiktoria Noworolska, Wojciech Trzciński.

środa, 19 październik 2022