WIEDEN

Wyjazd studyjny koła naukowego „HAUZ 07” do Wiednia  w dniach 18-19-20-21 listopada 2021r.

„…każdy z nas nosi w swej indywidualności ślady miejsc, z którymi miał do czynienia….”  ( Rene Dubos – "Pochwała różnorodności")

W dniach 18-21 listopada 2021 r. w ramach działań Koła Naukowego HAUZ07 we współpracy z  Stowarzyszeniem dla Edukacji Architektonicznej,  odbyła się kolejna podróż studialna – tym razem do miasta Wiedeń.

Naukowy wyjazd podporządkowany był badaniu historycznej i współczesnej architektury Wiednia , ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych relacji człowiek-miasto.

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z architekturą i urbanistyka miasta Wiednia – jednego z najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich Europy, miasta uznawanego za najlepsze „ smart city” na świecie zdobywając w roku 2019 roku pierwsze miejsce w indexie inteligentnych miast.  Miasta które po raz 10 z rzędu uznane zostało za najlepsze miejsce do życica według  rankingu „Quality of Living” (pol. Jakość życia) międzynarodowej grupy konsultingowej Mercer.

Wyjazd ten miał także rozbudzić ciekawość i chęć poznawania różnorodnych realizacji architektonicznych, porównywania i odczytywania miejsc i kontekstu – pobudzając  do działalności naukowej i badawczej.

Wyjazd studialny do Wiednia został poprzedzony studiami i analizą wybranych zagadnień i obiektów architektonicznych które stanowiły cel podróży. Na poprzedzających wyjazd spotkaniach Koła Naukowego HAUZ07 studenci biorący udział w wyjedzie przygotowywali wykłady stanowiące podbudowę pod późniejsze zwiedzanie.

Podczas wyjazdu studenci mieli okazję zapoznać się z architekturą współczesną wybitnych twórców m. innymi: kompleks UNO – Citi autorstwa Johanna Stabera, Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w tym budynki autorstwa Zahy Hadid oraz NO.MAD Arquitectos, Haas Haus autorstwa Hansa Holleina , DC Towers autorstwa pracowni Dominique Perrault,   Sofitel Vienna  autorstwa Jeana Nouvela, ÖBB Headquarter autorstwa pracowni Zechner & Zechner.

Młodzi architekci odwiedzili także miejsca historyczne charakterystyczne dla kultury i architektury europejskiej, w tym zabytkowy kompleks pałacowy Hofburg, eklektyczny kościół św. Karola Boromeusza, secesyjny pawilon projektu Otto Wagnera na Karlsplatz, czy pawilon Secesji autorstwa Josepha  Olbrichta  z malarstwem Gustawa Klimta.

Studenci pogłębili swoją wiedzę o początkach i budowie miasta, zobaczyli m.in. średniowieczny rynek z imponującą katedrą św. Szczepana, oraz zapoznali się z zmianami urbanistycznymi zachodzącymi w tej części miasta.

Studenci odwiedzili także dzielnice muzeów Museums Quartier oraz zwiedzili wystawy w Muzeum Albertina oraz Muzeum Sztuki Stosowanej MAK.

Podsumowaniem wyjazdu jest planowany konkurs fotograficzny oraz wystawa zdjęć studentów zrobionych podczas wyjazdu.

Już teraz zapraszamy na wystawę - i osoby nie należące jeszcze do Koła Naukowego studentów WAi SP do udziału w spotkaniach Koła i aktywnego uczestnictwa!

Uczestnicy wyjazdu:

Kadra naukowa WAiSP KA:

Piotr Urbanowicz, opiekun Koła Naukowego HAUZ07.

Studenci WAiSP KA:

Nina Śliwińska (rok II), Aleksandra Trojnar (rok II),  Wiktoria Noworolska (rok II),

Marta Kutrzeba (rok II), Julia Kozłowska ( rok II), Wojciech Trzcinski ( rok III), Bartosz Bogucki (rokIV).

czwartek, 20 październik 2022