Konkurs fotograficzny Studentów Architektury „ Wiedeń 2021”

W dniu 9 marca 2022 roku na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych odbył się wernisaż wystawy prac laureatów konkursu fotograficznego Studentów Architektury, biorących udział w naukowym wyjeździe Koła Naukowego Hauz07 do Wiednia w dniach 18-19-20-21 listopada 2021r

Studialny wyjazd koła naukowego „HAUZ 07” podporządkowany był badaniu historycznej i współczesnej architektury Wiednia, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych relacji człowiek-miasto.

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z architekturą i urbanistyką miasta Wiednia – jednego z najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich Europy, miasta uznawanego za najlepsze „ smart city” na świecie zdobywając w roku 2019 roku pierwsze miejsce w indexie inteligentnych miast.  Miasta, które po raz 10 z rzędu uznane zostało za najlepsze miejsce do życica według rankingu „Quality of Living” (pol. jakość życia) międzynarodowej grupy konsultingowej Mercer.

Podsumowaniem imprezy był konkurs fotograficzny oraz wystawa zdjęć zrobionych przez studentów.

Organizatorami wyjazdu było Koło Naukowe HAUZ07 przy współpracy Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA/AAE.

Zapraszamy na fotorelacje z wydarzenia.

Jury konkursu:

Piotr Wróbel, Krzysztof Ingarden, Paweł Wieczorek, Piotr Urbanowicz.

Laureaci konkursu:

Grand Prix

Julia Kozłowska

I miejsce

Wiktoria Noworolska

II miejsce

Bartłomiej Bogucki

III miejsce

Nina Śliwińska

Wyróżnienie

Aleksandra Trojnar

Wojciech Trzciński

Serdecznie gratulujemy!

 

Kraków, 30.11.2021
 
PROJEKT CHMURA (THE CLOUD) / WYSTAWA
 
W dniach 25-30 listopada  instalacja „CHMURA” została zainstalowana w Galerii Europa Daleki Wschód przy Muzeum Manggha w Krakowie.
Instalację złożoną z 360 elementów zmontowali studenci naszego Wydziału pod kierunkiem Marcina Sapety z biura KKAA w Tokio, Krzysztofa Ingardena i Piotra Urbanowicza.
 
Chmura powstała w ramach polsko-japońskiego programu badawczego i warsztatów zrealizowanych w latach 2020–2021 przez biuro architektoniczne Kengo Kuma and Associates (KKAA) i Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
W projekcie uczestniczyli studenci magisterskiego seminarium dyplomowego pod kierunkiem dr. hab. Artura Jasińskiego, prof. KAAFM, z udziałem arch. Marcina Sapety (KKAA). 
 
Projekt Chmury inspirowany jest polską i japońską tradycją architektury drewnianej. W projekcie poddano analizie połączenia zamków skośnych i połączenia typu „na jaskółczy ogon”. Kompozycja oparta jest o dwie grupy identycznych elementów (długich i krótkich), łączonych za pomocą zamków skośnych o kącie 45 stopni dla wszystkich połączeń.

Projekt jest częścią wystawy Kengo Kuma pt "Eksperyment. Materiał. Architektura” , która będzie prezentowana w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha od 16 grudnia 2021 do 3 maja 2022 roku. Partnerami projektu jest między innymi Krakowska Akademia a głównymi sponsorami -  Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej, Fundacja Kyoto - Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz Wajdy i Muzeum Manggha w Krakowie. Patronatem objęła Ambasada Japonii w Krakowie, Konsul Honorowy Japonii w Krakowie

 

Kraków, 08.06.2021

PROJEKT  „CHMURA” / „THE CLOUD”

„Chmura” jest polsko – japońskim projektem edukacyjnym realizowanym przy wsparciu Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej przez Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego i biuro Kengo Kuma & Associates z Tokio (KKAA).

Projekt jest efektem seminarium projektowego w roku akad. 2019/20 prowadzonego przez arch. Marcina Sapetę (partnera w biurze KKAA) i prof. KAAFM dr hab. Artura Jasińskiego ze studentami semestru dyplomowego II stopnia. Zadaniem seminarium była analiza tradycji połączeń ciesielskich w Polsce i Japonii, w szczególności konstrukcji łączenia belek drewnianych z zastosowaniem tzw. „połączeń na jaskółczy ogon” i jego pochodnych. W oparciu o te studia studenci projektowali przestrzenną formę pawilonu drewnianego i konstruowali modelu w skali 1:10.

Jeden z pomysłów, rozwinięty przez biuro KKAA miał zostać zbudowany w skali 1:1 i zaprezentowany na terenie Kampusu Uczelni. Część elementów drewnianych pawilonu została wycięta i przygotowana do złożenia jeszcze w czerwcu 2020, jednak ze względu na pandemię jego składanie zostało przesunięte na bardziej odpowiedni czas po pandemii.

Składanie pawilonu planowane jest na początek roku akademickiego 2021/22 – przed nowo oddanym budynkiem dydaktycznym do którego przeprowadza się Wydział Architektury i Sztuk Pięknych. Złożenie pawilonu z udziałem studentów, będzie uroczystym rozpoczęciem zajęć w nowych murach Wydziału.

Docelowo pawilon „Chmura” zostanie przeniesiony do Galerii Europa Daleki Wschód, gdzie Muzeum Manggha planuje wystawę twórczości architekta Kengo Kuma. Na wystawie zaprezentowany zostanie wybór ostatnich eksperymentalnych projektów jego biura KKAA, ilustrujący jego wrażliwy sposób łączenia nowoczesnych technologii z tradycyjnymi materiałami budowlanymi. Wystawa została zaplanowana dzięki wspólnym wysiłkom architekta Marcina Sapety – Partnera w Biurze Architektonicznym Kengo Kuma & Associates, Krzysztofa Ingardena – Dziekana Wydziału Architektury KAAFM i Preseza SEA a także Konsula Honorowego Japonii w Krakowie oraz Bogny Dziechciaruk-Maj – Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Wystawa zostanie otwarta na przełomie listopada i grudnia 2021 roku, w ramach Jubileuszu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Znajdą się na niej przewiezione z Japonii modele budynków, jakie powstały na całym świecie na podstawie projektów biura Kengo Kuma & Associates  a ważnym eksponatem wystawy będzie projekt edukacyjny „Chmura”. Pawilonowi towarzyszyć będą modele studyjne zaprojektowane przez polskich studentów w trakcie warsztatów.

Na zaproszenie organizatorów do Krakowa przyleci sam Mistrz Kengo Kuma, który otworzy eskpozycję swoich prac oraz wygłosi wykład. Partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Architektów Polskich a wydarzenie swoim Patronatem objął Ambasador Japonii w Polsce.

Ilustracja zasady konstrukcyjnej pawilonu CHMURA: