Kraków, 08.06.2021

PROJEKT  „CHMURA” / „THE CLOUD”

„Chmura” jest polsko – japońskim projektem edukacyjnym realizowanym przy wsparciu Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej przez Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego i biuro Kengo Kuma & Associates z Tokio (KKAA).

Projekt jest efektem seminarium projektowego w roku akad. 2019/20 prowadzonego przez arch. Marcina Sapetę (partnera w biurze KKAA) i prof. KAAFM dr hab. Artura Jasińskiego ze studentami semestru dyplomowego II stopnia. Zadaniem seminarium była analiza tradycji połączeń ciesielskich w Polsce i Japonii, w szczególności konstrukcji łączenia belek drewnianych z zastosowaniem tzw. „połączeń na jaskółczy ogon” i jego pochodnych. W oparciu o te studia studenci projektowali przestrzenną formę pawilonu drewnianego i konstruowali modelu w skali 1:10.

Jeden z pomysłów, rozwinięty przez biuro KKAA miał zostać zbudowany w skali 1:1 i zaprezentowany na terenie Kampusu Uczelni. Część elementów drewnianych pawilonu została wycięta i przygotowana do złożenia jeszcze w czerwcu 2020, jednak ze względu na pandemię jego składanie zostało przesunięte na bardziej odpowiedni czas po pandemii.

Składanie pawilonu planowane jest na początek roku akademickiego 2021/22 – przed nowo oddanym budynkiem dydaktycznym do którego przeprowadza się Wydział Architektury i Sztuk Pięknych. Złożenie pawilonu z udziałem studentów, będzie uroczystym rozpoczęciem zajęć w nowych murach Wydziału.

Docelowo pawilon „Chmura” zostanie przeniesiony do Galerii Europa Daleki Wschód, gdzie Muzeum Manggha planuje wystawę twórczości architekta Kengo Kuma. Na wystawie zaprezentowany zostanie wybór ostatnich eksperymentalnych projektów jego biura KKAA, ilustrujący jego wrażliwy sposób łączenia nowoczesnych technologii z tradycyjnymi materiałami budowlanymi. Wystawa została zaplanowana dzięki wspólnym wysiłkom architekta Marcina Sapety – Partnera w Biurze Architektonicznym Kengo Kuma & Associates, Krzysztofa Ingardena – Dziekana Wydziału Architektury KAAFM i Preseza SEA a także Konsula Honorowego Japonii w Krakowie oraz Bogny Dziechciaruk-Maj – Dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Wystawa zostanie otwarta na przełomie listopada i grudnia 2021 roku, w ramach Jubileuszu Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Znajdą się na niej przewiezione z Japonii modele budynków, jakie powstały na całym świecie na podstawie projektów biura Kengo Kuma & Associates  a ważnym eksponatem wystawy będzie projekt edukacyjny „Chmura”. Pawilonowi towarzyszyć będą modele studyjne zaprojektowane przez polskich studentów w trakcie warsztatów.

Na zaproszenie organizatorów do Krakowa przyleci sam Mistrz Kengo Kuma, który otworzy eskpozycję swoich prac oraz wygłosi wykład. Partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Architektów Polskich a wydarzenie swoim Patronatem objął Ambasador Japonii w Polsce.

Ilustracja zasady konstrukcyjnej pawilonu CHMURA: