Stowarzyszenie dla Edukacji Architektonicznej

The   Association  for  Architectural  Education

Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1,  Bud A p.9

30-705 Kraków PL

Konto: 83 2530 0008 2097 1072 1359 0001 NEST BANK